Covid-19

Westcon følger regjeringens anbefalinger og krav om smitteverntiltak.

Vi oppdaterer jevnlig våre HSEQ prosedyrer for våre verft.

For mer informasjon, ta kontakt med oss på westcon@westcon.no.

Kontakt oss