Vidar Skjervheim

Prosjektleder Marine​
i
Westcon Power & Automation