Westcon bistår i arbeidet med «MF Ytterøyningen»

Publisert
24/2/2020

Den 10. oktober ble det meldt om brann og eksplosjon i batterirommet om bord på «MF Ytterøyningen». Fartøyet ligger nå ved Westcon Yards i Ølensvåg der årsaken til hendelsen blir undersøkt.

Til sammen 12 personer ble trygt evakuert fra fartøyet da det brøt ut brann om bord på «MF Ytterøyningen» den 10. oktober kl 18:40 ved Halsnøy i Kvinnherad. Eksplosjonen i batterirommet forekom på formiddagen dagen etter.

Batteriene om bord er levert av Corvus Energy, og fergen ble bygget om til hybridferge av Westcon i Ølen og overlevert i juni 2019. Brannen i fergen var den første i en batteriferge i Norge. Fergen kjørte på diesel og den vannkjølte batteripakken var koblet fra da det begynte å brenne i batteriet.

«MF Ytterøyningen» ble slept inn til Westcons verft i Ølen fredag 11. oktober hvor hendelsen granskes videre. Kripos og lokalt politi er koblet på saken. Ferge-eier Norled har også startet en uavhengig gransking og skal koordinere med den kriminaltekniske etterforskningen.

– Eksperter fra Westcon Power & Automation har vært tett involvert i arbeidet med å forberede og senere undersøke fartøyet etter hendelsen. Vi er alle opptatt av å forstå hva som har skjedd og dra læring av dette. Det er enn så lenge for tidlig å konkludere, men vi håper de videre undersøkelsene vil gi oss svar, sier Gunvald Mortvedt, administrerende direktør i Westcon Power & Automation.

Sjøfartsdirektoratet kom mandag 14. oktober med en foreløpig sikkerhetsmelding etter brannen og eksplosjonen i batterirommet på «MF Ytterøyningen».

De to viktigste anbefalingene som direktoratet går ut med i sikkerhetsmeldingen er følgende:

  • Etter råd fra produsenten Corvus skal batteri-installasjoner til enhver tid være tilkoblet for å sikre tilgang til alarmsystemer og feilkilder.
  • Alle rederier som har fartøy med batteri-installasjoner bes om å gjennomføre en ny risikovurdering knyttet til farene ved mulig gassutvikling ved en brann/hendelse med batteri-installasjonene.
Les flere nyheter