WPA leverte i 2018 kraft- og automasjonssytem til nullutslippsfartøyet “Future of the Fjords”

WPA nominert til Sivaprisen

Publisert
24/2/2020

Westcon Power & Automation er nominert til Sivaprisen for sitt innovative arbeid med nye grønne løsninger. Av 33 nominerte til prisen er WPA blant de fem som har kommet til finalen.

Hvert år deler Siva (selskapet for industrivekst) ut egen pris til aktører i norsk næringsliv som har markert seg gjennom innovativ utvikling. Prisen, på kr. 300 000 kroner, deles ut av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen 21. mai. – Formålet med Sivaprisen 2019 er å løfte fram et miljø¸ som har utnyttet norske fortrinn og tar disse inn i framtiden, skriver Siva på sine nettsider. Den endelige kåringen foregår gjennom en åpen avstemning på web samt utvelgelse av en fagjury. Utfallet fra avstemningen og juryens vurderinger bestemmer hvilket miljø som vinner Sivaprisen.

Klikk deg inn her og gi din stemme til WPA!

– Westcon Power & Automation er et innovativt selskap som leverer verdensledende teknologiløsninger innen elektriske fremdriftssystemer. Selskapet leverer komplette kraft- og automasjonssystemer innen offshore, maritim, aqua- og landbasert industri og har de siste fire årene fokusert på å utvikle og levere bærekraftige grønne maritime løsninger for å redusere karbonavtrykket. Westcon Power & Automation leverte i 2016 verdens første løsning med batteri hybrid system på DP offshore fartøyet Viking Energy, med DNV GLs Battery Power Notasjon. Dette har gitt positive resultater, både når det kommer til reduksjon i forbruk og utslipp, skriver Siva om WPA på sine nettsider. Tema for Sivakonferansen 2019 er «Norske fortrinn inn i fremtiden», og Siva ønsket nominasjoner på miljøer som

– utvikler innovative produkter og tjenester

– har kultur for samhandling og kunnskapsdeling

– ivaretar miljøperspektiv, bærekraft og setter grønne fotavtrykk

– har bygd industri/fremtidsrettede næringer basert på norske fortrinn

Westcon Power & Automation har de siste fire årene fokusert på å utvikle og levere bærekraftige grønne maritime løsninger for å redusere karbonavtrykket.

I 2015 investerte Westcon Power & Automation i en komplett batteri- og utviklingslaboratorium i lokalene på Karmøy. Laboratoriet er svært viktig for å utvikle innovative elektriske fremdriftssystemer. Selskapet har nylig besluttet å komplementere laboratoriet ved å investere i en H2-brenselcelleløsning for en komplett nullutslippsløsning.

Westcon Power & Automation leverte i 2016 verdens første løsning med batteri hybrid system på DP offshore fartøyet, Viking Energy, med DNV GLs Battery Power Notasjon. Resultatene to år senere er meget imponerende: En massiv 30% reduksjon i forbruk og utslipp når de opererer i dynamisk posisjonering (DP) modus.

I perioden 2016-2018 var Westcon Power & Automation med å utvikle en helt ny måte å transportere gods til sjøs i et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet heter Short Sea Pioneer og er en revolusjonerende to-fartøy løsning som kan endre måten varer transporteres i Europa.

I 2018 utviklet og leverte Westcon Power & Automation kraft- og automasjonssystemer ombord på nullutslippsfartøyet Future of The Fjords, kåret til årets fartøy i 2018.

I 2019 vant Westcon Power & Automation kontrakten om å levere kraft- og automasjonssystemer om bord på verdens første hydrogenferje i 2021.

Les flere nyheter