3D illustrasjonsbilde av Norled pioner-ferjen

WPA utvikler pioner-ferje med Norled

Norled
Publisert
24/2/2020

Sammen med Norled skal Westcon Power & Automation utvikle verdens første hydrogen-elektriske ferje. Med bruk av både batteri og hydrogen utvikler de sammen et konsept hvor målet er nullutslippsferjer.

– Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Våren 2021 skal verdens første hydrogen-elektriske ferje settes i drift. Siden mai i fjor har tre aktører vært med i konkurransen om utviklingskontrakten på pioner-ferjen. Til slutt var det konstellasjonen Norled med WPA og designere i LMG Marin som gikk av med seieren, i konkurranse med Boreal Sjø AS og Fjord1 ASA.

Denne ferjen blir den første av sitt slag i verden, og skal  settes i drift på sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik våren 2021.  Illustrasjonsbilde: Norled

Kontrakten ble signert tirsdag 8. januar. Ferjen skal gå sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland, og vil kunne ta opptil 299 passasjerer og 80 biler.

Kraftløsningen om bord skal styres av WPA sitt eSEAMatic Blue-system.

WPA har i flere år utviklet batteriløsninger for både ferjer og offshorefartøy, og har i samarbeid med Norled nå tatt enda et steg lengre i den grønne omstillingen. Sammen har de har utviklet et konsept hvor ferjer utelukkende skal driftes på batteri og hydrogen.

– Det har vært et flott samarbeid så langt og vi veldig glad for at vi er med på dette prosjektet. Målet vårt er nullutslipp også på lengre ferjestrekninger. For fartøy som går lengre strekninger jobber vi med løsninger hvor hydrogen kan brukes som energikilde, når batteri ikke strekker til, sier leder for salg og forretningsutvikling i WPA, Frode Skaar.

Omfattende arbeid

Ferjen skal etter Vegvesenets krav kunne bidra til en reduksjon i CO2-utslipp på mer enn 4000 tonn årlig, sammenlignet med dagens drift. Vegvesenets krav til ferjen er at den skal drives med minst 50 prosent hydrogen. Den resterende energien skal komme fra elektrisitet med lading fra kai.

Ferjen må kunne drives helelektrisk dersom det oppstår problemer med hydrogendriften, og skal driftes på biodrivstoff ved eventuelt strømbrudd. Sammen med både Norled og designerer i LMG Marin har WPA jobbet med hele infrastrukturen som skal til for å bruke hydrogen i kombinasjon med batteri til sjøs, forteller Skaar.

– Vi har utviklet et konsept som tar hensyn til alle faktorer; både trygghet, logistikk, økonomi, miljø, og behov både på land og om bord. Samtidig har vi også sett på ulike leverandører av hydrogen brenselceller og løsninger rundt hydrogenlagring og påfylling, sier han.

– Stor overføringsverdi

I følge vegvesenet vil dette prosjektet gi Norge og Sør-Vestlandet en unik mulighet til å fremdeles være ledende på null- og lavutslippsteknologi. – I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift. Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor, sier veidirektør Gustavsen.

Les flere nyheter