Kursdeltaker på kurs

Kurskatalog

Vinsjkurs

Opptakskrav: Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (Stroppe delen i et krankurs utgjør samme opptakskrav).

Alle som kjører Vinsj skal ha gjennomført og bestått teoretisk og praktisk opplæring.

Vinsjkurs G7

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås. Kurset omfatter gjennomgang av:

 • Konstruksjon og virkemåte
 • Navn på komponenter
 • Spoleannordninger
 • Regler for sertifisering
 • Overlastsikringsutstyr
 • Merking av Vinsj
 • Generelle sikkerhetsregler
 • Riktig og feil bruk av vinsjer
 • Bruksbegrensninger
 • Vedlikehold
 • Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr som; -Ståltau, -Blokker, -Svivel.

Praktiske øvelser:

 • Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
 • Bruk av betjeningshendler og nødstopp
 • Bruk av nødlåring eventuelt nødheving
 • Kjørehastighet; -ved start, -ved stopp, -øvre/nedre posisjon
 • Kjøring ved bruk av signaler; -håndsignaler, -radio, -kjøring personell
Kurset er et opptakskrav til Personellvinsjkurs: Modul O-3.3 Personellvinsjer.
Mer informasjon

Personalvinsjer G7

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Opptakskrav

 • Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)
  (stroppedelen i et krankus utgjør samme opptakskrav).
 • Modul O-2.3 Vinsjkurs
 • Alle som kjører Personellvinsj skal ha gjennomført og bestått teoretisk og praktisk opplæring.

Innhold

 • Konstruksjon og virkemåte
 • Regelverket for «Fare for å falle loddrett mer enn 3 m», Best nr 522, Vedlegg IV, pkt.16 (EF-typegodkjenning av teknisk kontrollorgan før det tas i bruk)
 • Navn på komponenter
 • Bremser
 • Spoleanordninger
 • Overlastsikringsutstyr
 • Merking av vinsj
 • Generelle sikkerhetsbestemmelser
 • Nødprosedyrer
 • Riktig og feil bruk av personell vinsjer
 • Bruksbegrensninger
 • Vedlikehold
 • Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr som; -Ståltau, -Blokker, -Svivel, -Ridebelte

Praktiske øvelser

 • Daglig kontroll av vinsj med tilbehør
 • Bruk av betjeningshendler og nødstopp
 • Bruk av nødlåring eventuelt nødheving
 • Kjørehastighet; -ved start, -ved stopp, -øvre/nedre posisjon
 • Kjøring ved bruk av signaler; -håndsignaler, -radio, -kjøring personell
Mer informasjon

GWO – Arbeid på vindmøller

BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization)

Kurset krever ingen forkunnskaper.
Varighet: 2 dager
Gyldighet: 2 år.

Målgruppe

Operatører innenfor svarte og hvite disipliner som mekanisk, plate, rør, sveis og elektro, samt all monterings- installasjons- og vedlikeholds personell, pluss alle som skal på befaring og inspeksjon, med mer.

Alle som skal arbeide i- og på vindmøller skal ha spesifikt GWO kurs.

Kurstyper

 • Grunnleggende kurs
  Varighet: 16 timer inkl. teori og praksis
 • Repetisjonskurs hvert 2. år
  Varighet: 8 timer inkl. teori og praksis.

Spesielle krav

Krav som kurset dekker er følgende:

 • Global Wind Organization (GWO)
 • Arbeidstilsynet (Forskrifter)
Mer informasjon
Påmelding

Fallsikringskurs

Fallsikringskurs i henhold til Arbeidstilsynets krav og OLF sine retningslinjer.

Kurset er et opptakskrav til videregående kurs som blant annet: -Modul O-3.2 Rigging

Innføring i Fallsikring - 4 timer

Varighet: 4 timer
Kurset krever ingen forkunnskaper.
Består av 25% teori og 75% praksis.

Hovedmålet er at kurset skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr. Det er krav til bruk av fallsikringsele ved arbeid i høyden over 2 meter.


Dette kurset dekker Arbeidstilsynets krav til opplæring av personell som skal bruke fallsikringsutstyr, samt Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Opplæringen inneholder:

 • Risikovurdering ved arbeid i høyden
 • Belastninger og fall
 • Innfesting og forankring
 • Innføring i bruk av seler, fangliner, vertikale sikringstau og fallblokker, samt praktiske øvelser i bruken av dette
 • Vedlikehold, kontroll og oppbevaring av utstyret

Innføring i Fallsikring – 8 timer

Varighet: 8 timer
Kurset krever ingen forkunnskaper.
Består av 25% teori og 75% praksis.

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, og nedfiring (evakuering) fra lift. Det er krav til bruk av fallsikringsele ved arbeid i høyden over 2 meter.

Dette kurset dekker krav til opplæring av personell som skal bruke fallsikringsutstyr, både onshore og offshore.

Kravene som er dekket i dette kurset er følgende:

 • Arbeidstilsynet (Forskrifter)
 • Petroleumstilsynet Norsok og Norsk olje og gass
 • Opplæringsplan modul O-2.2 leksjon 1 teori
 • Opplæringsplan modul O-3.2 praktisk bruk


Fallsikringskurset kan utvides med annen modulbasert opplæring etter behov.

Opplæringen inneholder:

 • Risikovurdering ved arbeid i høyden
 • Belastninger og fall
 • Innfesing og forankring
 • Innføring i bruk av seler, fangliner, vertikale sikringstau og fallblokker, samt praktiske øvelser i bruken av dette
 • Vedlikehold, kontroll og oppbevaring av utstyret
 • Produktopplæring for fallsikringsseler som: Protecta, Miller og Petzl
 • Evakuering fra lift
Mer informasjon
Påmelding

Fallredning

Grunnleggende og repetisjonskurs for fallredning og redningsløft
Varighet: 24 timer inkl. teori og praksis

Grunnleggende kurs

Repetisjonskurs for fallredning og redningsløft.
Varighet: 24 timer inkl. teori og praksis
Gyldighet: 2 år

Opptakskrav for å delta på Fallredningskurs er Fallsikringskurs.

Der det benyttes Fallsikring skal det være en plan for Fallredning.
Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk
opplæring som gir kunnskaper om utstyret og Fallredningsmetoder.

Kursene dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både onshore og offshore i henhold til:

 • Arbeidstilsynet (Forskrifter)
 • Petroleumstilsynet (Norsok)
 • Norsk Olje og Gass (Retningslinjer)
 • Samarbeid for Sikkerhet (Norm)

Kompetanse for Fallredning skal vedlikeholdes og iht. retningslinje NOG 113 skal det gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.

Kursene omfatter opplæring i sikker bruk av redningsutstyr, planlegging, organisering og risikovurdering av redningsaksjoner, samt førstehjelp ved hengetraume. Kursene innehar realistiske øvelser i hvordan det utøves redning av personer på en mest mulig effektiv og forsvarlig måte ved bruk av redningsutstyr.

Repetisjonskurs

Repetisjonskurs for fallredning og redningsløft.
Varighet: 16 timer inkl. teori og praksis
Gyldighet: 2 år

Opptakskrav for å delta på Fallredningskurs er Fallsikringskurs.

Der det benyttes Fallsikring skal det være en plan for Fallredning.
Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og Fallredningsmetoder.

Kursene dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både onshore og offshore i henhold til:

 • Arbeidstilsynet (Forskrifter)
 • Petroleumstilsynet (Norsok)
 • Norsk Olje og Gass (Retningslinjer)
 • Samarbeid for Sikkerhet (Norm)

Kompetanse for Fallredning skal vedlikeholdes og iht. retningslinje NOG 113 skal det gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.

Kursene omfatter opplæring i sikker bruk av redningsutstyr, planlegging, organisering og risikovurdering av redningsaksjoner, samt førstehjelp
ved hengetraume.

Kursene innehar realistiske øvelser i hvordan det utøves redning av personer på en mest mulig effektiv og forsvarlig måte ved bruk av redningsutstyr.

Mer informasjon
Påmelding

FG-Kurs

Observasjonsteknikk i forebygging av fallende gjenstander.

Varighet: 2,5 time inkludert teori og praksis
Består av: 30% teori og 70% praksis
Felles teori og praksis pr. disiplin.
Kurset krever ingen forkunnskaper.

Fallende gjenstander topper statistikken over alvorlige hendelser.
Økt aktivitet gir økt risiko for fallende gjenstander.

Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, forankrings- og evakueringsmuligheter ved arbeid i- og på vindmøller.


Opplæringen omfatter hele arbeidsprosessen
:

 • Planlegging ved oppstart
 • Sikkerhet når jobben pågår
 • Norsk Olje og Gass (Retningslinjer)
 • Ulykker
 • Statistikk
 • Målsetting
 • Forebygging
 • Risikovurdering
 • Akselerasjon av fallende gjenstander
 • Høyde- og kinetisk energi
 • Sikkerhet i hele arbeidsprosessen
 • Observasjonsteknikk
 • Ulike barrierer – doble barrierer
 • Sikring av løst utstyr
 • Sikring av fastmontert utstyr
 • Sikrigsutstyr til mennesker og fast konstruksjon
 • Rutiner
Mer informasjon
Påmelding

Riggerkurs

Kurset er i henhold til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets krav; Norsok R-005. Godkjent på landanlegg, offshore og i verfts industrien.

Moduler

 • Modul O-1.1 Løfteredskaper
 • Modul O-2.2 Enkle løfteinnretninger
 • (utdrag av Modul O-2.2 & O-3.2) OLF113 Fallsikring
 • Modul O-3.2 Rigging

Modul O-1.1 Løfteredskap

Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)
Varighet: 24 timer
Består av: 100% Teori
Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målsettingen med opplæringen er å:

 • Gi personer som skal bruke løfteredskap i forbindelse med stropping / annhuking av last kunnskap om: Riktig bruk, merking, oppbevaring, daglig kontroll, kasseringsregler og sertifiseringskrav for løfteredskaper.
 • Gi personer som skal kommunisere med kranfører i forbindelse med løfteoperasjoner via radio eller signaler og tegn kunnskap om korrekt bruk av radio og håndsignaler, slik at uhell og ulykker i forbindelse med kranoperasjoner unngås.

Kurset omfatter:

 • Forskrifter
 • Løfteredskaper
 • Løfteredskapstabeller
 • Arbeid og sikkerhet
 • Signaler og tegn
 • Praktisk bruk av løfteredskap

Modul O-2.2 Enkle løfteinnretninger

Varighet: 16 timer
Består av: 100% Teori
Opptakskrav til videregående kurs som blant annet Modul O-3.2 Rigging

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Travers- og søylesving-kraner
3,5
Håndtaljer, luft- og el-drevne taljer
4,5
Transportable vinsjer
2,5
Evaluering
2
Sum
12,5
Opptakskrav: Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (stroppe delen i et krankurs utgjør samme opptakskrav).

NOG 113 Fallsikring

Varighet: 8 timer
Består av: 66% teori og 33% praksis
Kurset krever ingen forkunnskaper.

Fallsikringskurset (utdrag fra Modul O-2.2 og O-3.2) kan bygges sammen med Riggeropplæringen.

Kurset dekker produktopplæring på følgende fallsikringsseler:

 • Protecta – Miller og Petzl
 • Kurset dekker også evakuering fra Personløfter

Det er krav til bruk av fallsikring ved arbeid over 2 meter. Ca 15-20 % av alle dødsulykker i arbeidslivet skyldes fall til lavere nivå. De aller feste av disse ulykkene skjer ved små fall på mellom 3 og 7 meter.

Opplæringen omfatter:

 • Kunnskaper om krav
 • Gjennomgang av bruksanvisninger
 • Oppbygging og betjening
 • Bruksegenskaper og bruksområde
 • Signaler og tegn
 • Praktisk bruk av løfteredskap

Modul O-3.2

Opptakskrav: Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702) (stroppe delen i et krankurs utgjør samme opptakskrav). Modul O-2.2 Enkle løfteinnretninger OLF 113 Fallsikring (del av modul O-2.2 og O-3.2)

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Innholdet består av:

 • Teori: 4 timer
 • Praksis: 22 timer
 • Evaluering: 4 timer
 • SUM = 30 timer

Praksis blir gjennomført i treningsmodul.

Mer informasjon
Påmelding

Personløfter kurs

Personløfter kurs «Statoil revisjon av F-2699» er i henhold til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets krav, Norsok R-005.
Godkjent på landanlegg, offshore og i verfts industrien.

Opptakskrav: Fallsikringskurs

Hovedmål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelig teoretisk og praktisk grunnkunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, samt vedlikehold og kontroll av personløftere, slik at det ikke oppstår forhold ved bruk som direkte eller indirekte kan påvirke tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier.

Klasser

 • Klasse A: Manuelt flyttbare personløfter
 • Klasse B: Selvgående personløfter
 • Klasse C: Bilmontert personløfter

Innhold

 • Forskrifter, standarder og sikkerhets statistikk
 • Oppbygging av forskjellige typer personløftere og oppstilling
 • Sikkerhetsbestemmelser, Norsok R-005, lokale prosedyrer og evakuering fra lift
 • Hydraulikk, mekanikk og elektrisitet
 • Sakkyndig kontroll og vedlikehold
 • Ferdselslære og fallende gjenstander
 • Bruksegenskaper, stabilitet og bruksområde
 • Signaler, tegn og radiokommunikasjon
 • Praktisk kjøring, inkl. produktopplæring
Mer informasjon
Påmelding

Truck kurs

Personløfter kurs «Statoil revisjon av F-2699» er i henhold til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets krav, Norsok R-005.
Godkjent på landanlegg, offshore og i verfts industrien.

Opptakskrav: Fallsikringskurs

Hovedmål

Kursets hovedmål er å redusere ulykker og skader i forbindelse med bruk av truck. Etter kurset skal deltakerne kjenne til oppbygging, virkemåte og kapasitet til trucken. Deltakerne lærer også korrekt kjøreteknikk og godshåndtering, daglig kontroll og vedlikehold av trucker og regelverk angående bruk av truck.

Kurset blir gjennomført i henhold til opplæringsmoduler, for sertifisert sikkerhetsopplæring av førere, som er utarbeidet av bransjen etter mandat fra direktoratet for arbeidstilsynet.

Innhold

 • Modul 1.1
 • Modul 2.2
 • Modul 3.2
 • Modul 4.2

Kursmateriell

Kurset inkluderer Lærebok «trucker + truckkjøring», arbeidsbok, Kjørebok (praksis for truckføreropplæringen) og kompetansebevis.

Mer informasjon
Påmelding

Bro- og Traverskran G4

Teori, og praksis.

Teoridel

Modul 2.7 G4 Bro- og Traverskran
Varighet: 16 timer

Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig med kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk omgås.

Opptakskrav er Modul O-1.1 Løfteredskaper.

 • Modul 1.1
 • Modul 2.2
 • Modul 3.2
 • Modul 4.2


Opplæringen inneholder:

 • Lover og forskrifter vedr. bruk av traverskraner
 • Bruksområder
 • Ulykker med traverskraner
 • Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
 • Elektriske anlegg på bro- og traverskraner
 • Sikkerhetsbrytere
 • Ståltau / blokk
 • Sertifisering / dokumentasjon
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sikkerhetsregler ved bruk


Kurset er et opptakskrav til videregående kurs som blant annet:

 • Modul 3.7 / praktisk kjøretrening (8 timer)
 • Modul 4.7 / praktisk kjøretrening og oppkjøring (16 timer)


Kursmateriell:

Kurset inkluderer Lærebok «trucker + truckkjøring», arbeidsbok, Kjørebok (praksis for truckføreropplæringen) og kompetansebevis.

Praksisdel

Modul 3.7 & 4.7 Bro- og Traverskran.
Varighet: 24 timer

Dette kurset dekker Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets krav, og blir gjennomført i henhold til opplæringsmoduler av førere, som er utarbeidet av bransjen etter mandat fra direktoratet for Arbeidstilsynet.

Opptakskrav er Modul O-1.1 Løfteredskaper og Modul 2.7 Bro- og Traverskran.

 • Modul 3.7 (Praktisk kjøretrening 8 timer)
 • Modul 4.7 (Praktisk kjøretrening og oppkjøring 16 timer)


Opplæringen inneholder:

 • Hovedkomponenterne på bro- og traverskraner
 • Kontrollpunkter på bro- og traverskraner
 • Overlastsikkerhetsutstyr
 • Praktisk bruk av løfteredskap
 • Kjøreteknikk
 • Sikkerhetsbrytere
 • Prosedyre for igangsetting og parkering
 • Kjøreopplæring med traverskran (variert last mht. form og vekt; bruk av forskjellige løfteredskaper; sikkerhetsregler)
Mer informasjon
Påmelding

Offshorekran G5

Opptakskrav: Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)

Kurset er et 40 timers teori kurs

Hovedmål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av offshorekraner og fastmonterte hydrauliske kraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Kurset dekker den teoretiske opplæringen for sikker bruk av G5 Offshorekran og G20 Fastmontert Hydraulisk kran.

Riktig bruk av kran har stor betydning for sikkerheten til alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og kan føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell, miljø og materiell.

Teori

 • Bruksområder
 • Ulykker
 • Direktiver
 • Krav til kranfører
 • Opphengspunkter
 • Oppbygging, konstruksjon og montering av ulike typer offshorekran
 • Fundament og pidestall
 • Bomkonstruksjoner
 • Elektrisk anlegg
 • Hydraulikk og elektronikk
 • Mekanikk
 • Lastdiagram
 • Sikkerhets- og overlastutstyr
 • vinsj, ståltau og blokk
 • Kontroll og vedlikehold
 • Sertifisering og dokumentasjon
 • Sikker bruk av offshorekraner

Praksis

Varighet: 150 timer

For å gjennomføre praktisk opplæring må VHF kurs være bestått. 150 timer praksis blir gjennomført via en fadderavtale offshore og kranførebevis blir utstedet etter endt oppkjøring med sensor.

Mer informasjon
Påmelding

Re-trening offshorekran

Offshorekranfører sertifikat G5 eller tilsvarende kransertifikat.
Kurset dekker den teoretiske opplæringen for sikker bruk av G5 Offshorekran og G20 Fastmontert Hydraulisk kran.

Varighet: 24 timer
Gyldighet: 2-3 år

Det er beskrevet i direktiver krav til Re-trening for offshorekran. Intervallene er ulike. For eksempel anbefaler Norsok R-003 simulatortrening minst hvert 3. år. Opito hvert 2. år og OMECH at det ikke skal gå mer en 3 år mellom hver Re-trening. Alle har til felles at Re-trening skal bidra til at tryggheten i løfteoperasjonen øker.

Hovedmål

Hensikten med dette kurset er å vedlikeholde ferdighetene til kranfører og anhuker i ass. ulike løfteoperasjoner offshore.

Kurset skal bidra til å øke tryggheten og sikkerheten for personell, materiell og miljø i alle typer løfteoperasjoner.

Innhold

 • Regelverk og standarder
 • Kommunikasjon
 • Kransystemer – muligheter og begrensninger
 • Prosedyrer og sjekklister
 • Inspeksjon av løfteutstyr
 • Planlegging og risikovurdering
 • Barrierer, tilgjengelig plass og personell
 • Evaluering av løfteoperasjoner

Simulator caser

 • Interne løft om bord
 • Heising fra skip til skip
 • Løft gjennom splash sonen
 • hiv kompensering
 • Installasjon subsea / topside
 • Demontering og løft til dekk fra subsea
 • Kjøring plattform – skip

Løfteforhold

 • Kjøring i kunstig lys
 • Kjøring i sterk vind
 • Interne styrende dokumenter
 • Nødprosedyrer
 • Korrigering av uønsket adferd
Mer informasjon
Påmelding

Lastebilkran G8

Opptakskrav: Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)

Varighet: 52 timer
Består av: 20 timer teori + 32 timer praksis
Modulbasert opplæring godkjent av Arbeidstilsynet.

Hovedmål

Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Kurset dekker den teoretiske/ praktiske opplæringen for sikker bruk av G8 Lastebilkran. Riktig bruk av kran har stor betydning for sikkerheten til alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvuruderinger kan få store konsekvenser og kan føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell, miljø og materiell.

Teori

 • Konstruksjon og montering
 • Grunnprinsipper og vedlikehold
 • Riktig bruk, faremomenter med spaker og fjernstyring
 • Riktig oppstilling av kran og belastning
 • Forholdsregler i nærheten av eletriske ledninger
 • Sikkerhetsbestemmelser av kran
 • Kontrollpunkter før, under og etter bruk
 • Bruke lastdiagram
 • Overlastsikkerhets- utstyr
 • Sertifisering, kontroll og dokumentasjon
 • Ulykker

Praksis

32 timer praktisk opplæring gjennomføres på kran/lastebilkran og oppkjøring blir gjennomført siste dag.

Mer informasjon
Påmelding

Marinekran G20

Opptakskrav: Modul O-1.1 Løfteredskap (F-2702)

Varighet: 56 timer inkl. teori og praksis.

Hovedmål

Målsettingen med opplæringen er å gi god teoretisk og praktisk opplæring på Marinekraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte, slik at ulykker ved bruk unngås.

Etter endt kurs skal eleven gjennom en skriftlig prøve og en praktisk kjøreprøve, kunne dokumentere at de har de kunnskaper som kreves for godkjenning for betjening/føring av fastmonterte hydrauliske kraner.

Riktig bruk av kran har stor betydning for sikkerheten til alt personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvuruderinger kan få store konsekvenser og kan føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell, miljø og materiell.

Teori

 • Bruksområder
 • Ulykker og forebygging
 • Lover og forskrifter
 • Opp Nødlåringssystemet
 • Oppbygging, konstruksjon og riktig bruk av ulike typer fastmonterte hydrauliske kraner
 • Løftetabeller og reduksjonstabeller
 • Innkjøring og utskiftning av ståltau
 • Kontroll og dokumentasjon
 • Overlastsikringsutstyr, sikkerhetsventiler og -brytere

Praksis

Praktisk kjøring og oppkjøring gjennomføres på HS Marinekran. Simulatortrening inngår i kurset.

Mer informasjon
Påmelding

VHF kurs

Varighet: 12 timer
SRC/VHF sertifikat: Short Range Certificate.
Kurset krever ingen forkunnskaper.

Hovedmål

Det er et internasjonalt krav at maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. I Norge blir slike sertifikat utstedt av Radioinspeksjonen i Telenor Maritim Radio.

Kunnskapskrav

Sertifikatet kan utstedes til personer over 15 år som ved bestått prøve har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for dette sertifikatet. Sertifikatprøven er skriftlig og består av 35 flervalgsspørsmål.

Innhold

 • VHF-apparat
 • Konsesjonsplikt
 • Radioplikt og kontroll
 • Betjening av radiostasjonen, sertifikater
 • Hemmelighold av radiotrafikken
 • Bruk av senderutstyr, overtredelser
 • Tjenestedokumenter, oppslag og lignende
 • Radiotelefonsamtaler
 • Det fonetiske alfabetet
 • Radiotelefoni i VHF-båndet
 • Nød, haster, trygging og legeråd
 • Meldinger til sjøfarende
 • Selektivt kallesystem SSFC-selcall
 • GMDSS, det internasjonale maritime nød og sikkerhetssystem
 • Digital Selektive Calling (DSC)
 • Radiokommunikasjon i VHF-båndet
 • Kraftforsyningen
 • Nødsystemer og nødradioutstyr

Tips:

Det er en fordel å kikke på nettstedene som er henvist til under før kursstart, og prøve noen av oppgavene i den første linken.

Mer informasjon
Påmelding

Norsok standard R-003 og R-005

Miniseminar
Varighet: 8 timer

Hovedmål

Målsettingen med opplæringen er å gi en innføring i Norsok standard R-003 og R-005 slik at kursdeltakerne blir familisert med – og kan bruke Norsok standard som oppslag i sitt daglige arbeid.

Målgruppe

Ledere, mellomledere og operatører som har arbeid som omfatter løfteutstyr offshore eller på landanlegg.

Innhold

 • Normative og informative referanser
 • Termer, definisjoner og forkortelser
 • Sikker bruk av løfteutstyr
 • Tilleggskrav ved løfting av personell
 • Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger
 • Tilleggskrav for ulike løfteredskap
 • Faste festepunkter og midlertidig oppstilte løfteinnretninger
 • Krav til transportoperasjoner
 • Roller og ansvar
 • Menneskelige faktorer
 • Samløft
 • Krav til opplæring
 • Krav til lokale prosedyrer
 • Transport i anlegg
 • Logistikkplanlegging
 • Dokumentasjon og merking
 • Håndsignaler
 • Vedlikehold
 • Sakkyndig virksomhet
 • Bruk av risikokartlegging
 • Eksempler på løfteutstyr
 • Sjekkliste for løfteoperasjoner under marginale værforhold

Tips:

Det er en fordel å kikke på nettstedene som er henvist til under før kursstart, og prøve noen av oppgavene i den første linken.

Mer informasjon
Påmelding

Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Dette kurset er en grunnleggende opplæring for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner.

Varighet: 8 timer
Kurset krever ingen forkunnskaper

Du kan bygge videre på dette kurset med Modul 2.3 Løfteteknikk

Hovedmål

Målsetting med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i § 49 i «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr» en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Målgruppe

Ledere, mellomledere og operatører som har arbeid som omfatter løfteutstyr offshore eller på landanlegg.

Innhold

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering

Teoretisk prøve

Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.

Mer informasjon
Påmelding

Modul 2.3 Løfteredskaper

Varighet: 16 timer

Dette kurset bygger videre på Modul 1.1 og gir opplæring for anhukere/stroppere og signalgivere.

Stroppe / Anhuker kurs er også grunnleggende for all opplæring relatert til kraner, rigging og arbeid med vinsjer. Et godt utgangspunkt og et krav for signalgiver og brukere av løfteredskap.

Hovedmål

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner ser grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Alle som er signalmenn eller brukere av løfteredskaper, som omfatter kjetting, ståltaustropper eller fiberstropper og sjakler, øyebolter etc. for løfting av last, skal ha opplæring i henhold til forskrift 555 «Bruk av arbeidsutstyr».

Emner

 • Lover og forskrifter
 • Løfteredskap
 • Løfteredskapstabeller
 • Signaler og tegn
 • Øvingsoppgaver
 • Praktisk bruk av løfteredskap

Teoretisk prøve

Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.

Mer informasjon
Påmelding
No widows