Bilde av skip

Landbaserte & Maritime Tjenester

Westcon Løfteteknikk AS er sertifisert av Norsk Sertifisering AS og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi er sertifisert i henhold til kvalitetssystem NS-EN ISO 9001:2015. Vi tilbyr våre tjenester iht. de lover og forskrifter som kreves fra myndighetene. Se alle våre godkjenninger her.

Vi tilbyr sakkyndig kontroll og sertifisering, NDT, tilkomstteknikk, mekanisk vedlikehold, reparasjon, kurs og opplæring, og ingeniørtjenester innen landbasert og maritim-/petroleumsindustri.

Ingeniørtjenester

Hos oss får du alt du trenger av dokumentasjon, utstyrsanalyser og 3D-modellering, med mer.

Vi tilbyr ingeniørtjenester innen følgende områder:


•              Utarbeidelse av Dokumentasjonspakker (TekniskFile og LCI-dokumentasjon.

•              Faglig støtte og konsulentarbeid forimøtekommelse av ulike myndighetskrav                samt NORSOK-standarder (R-002, R-003 ogR-005).

•              Utarbeidelse av Løftetekniske Prosedyrer ogSjekklister.

•              Gjennomføring av Risikoanalyser.

•              Gjennomføring av Levetidsanalyser.

•              Design, beregning og modifikasjoner innenløfteutstyr (innretning og redskap)

•              3D modellering og fabrikasjons tegning

•              3.part verifikasjon av tegning og beregninger

•              Utarbeidelse av Material Håndtering Plan (MHP)iht. NORSOK R-002, samt                   bygge oppfølging i prosjektorganisasjon.

•              CE-samsvarserklæringer

•              Utarbeidelse av Brukermanualer

•              Utarbeidelse av DROPS manualer (Dropped Object Prevention Schemes) /                DOPM / FGI Inspeksjonsmanualer

Fallsikring

Invester i sikkerheten til dine ansatte!

Vi tilbyr utleie og kontroll av fallsikringsutstyr for alle typer oppdrag. Vi kan også tilby sertifisert opplæring med praktiske øvelser.

Les mer om våre kurs her.

Se hele vårt sortiment av fallsikringsutstyr i vår produktkatalog.

Redning & Evakuering

Vi utvikler sikre rednings- og evakueringssystemer for din bedrift, slik at alle krav blir tilfredstilt og dine ansatte har et trygt og effektivt system for redning og evakuering skulle uhellet oppstå.

Vi tilbyr også trening og opplæring i systemene vi utvikler.

Les mer om kursene vi tilbyr.

Tilkomstteknikk/Industriklatring

Tilkomstteknikk gir deg og dine medarbeidere raskere og lettere adkomst til vanskelige steder, slik at dere kan utføre arbeidet på en trygg og effektiv måte.

Visste du at med tilkomstteknikk har man på enkelte prosjekt redusert kostnadene med hele 80%, sammenlignet med andre metoder som stillas og lifter?

Vi kan hjelpe deg med sertifisert fagpersonell, som har høy kompetanse og lang erfaring innen industriklatring.

Vi er sertifisert av SOFT Sertifisering i henhold til NS 9600:2020 og bruker SOFT klatrere.

Vi utfører også FGI / DROPS inspeksjoner med kompetent personell.

Bruksområder

Tilkomstteknikk brukes blant annet innen olje, skip, offshore, anlegg, høybygg, broer og fjellsikring:

Geoteknikk 
Fjellsikring og bolting mot ras, samt undersøkelser av aktuelle områder.

Inspeksjon
Visuell, video, fjernbefaring og NDT inspeksjon som MPI, virvelstrøm, penetrant, ultralyd.

Overflatebehandling
Sandblåsing, maling, metallisering, rengjøring.

Reparasjoner
Sveising, rør, brannvern, kapsling, hydraulikk, elektriske anlegg osv.

Montering og demontering av
Antenner, kabel gater, skilt, utfallsrør, monorail bjelker, fagverk, vindplater, boretårn.

Sikringsoppdrag
Ras-og skredsikring

Kontroll
Kontroll av løfteutstyr

Web-tilgang

Vi gir deg full kontroll og oversikt over alle kontrollkort og sertifikater i vår web-portal.

Full oversikt

I vår web-portal kan du finne relevante opplysninger for kontroll av utstyr og innretninger.

I databasen har du oversikt over:

  • Kontrollkort
  • Sertifikater
  • Vedlikehold
  • Mangellister
  • Historikk

Logg inn i databasen her. Alle opplysninger hentes direkte ut fra vår Kontroll database (WIN). Dermed er du alltid sikret at dataene er oppdatert.

Pålogging via SOIL: https://soil.winportal.westcon.no