Industri og fabrikasjon

Flerbrukshall

Westcon Yard Ølen har en flerbrukshall på 5.200 kvadratmeter som inneholder toppmoderne fasiliteter for flere avdelinger som:

  • Lager - nytt lagersystem har effektivisert logistikken og driften av lageret der hundretusenvis av komponenter lagres og håndteres.
  • Monteringshall med to traverskraner som til sammen kan løfte 160 tonn opp til 20 med 20 meter krokhøyde.
  • Rørverksted - røravdelingen i hallen dekker over 3.000 kvadratmeter. Egen avdeling for prefabrikkering av hvite materialer (rustfrie rør, duplex, superduplex).
  • Prefabrikasjon stål: Vi produserer stålstrukturer i forbindelse med industri og fabrikasjon.
  • Turboavdeling.
  • Maskinverksted.
Travernskranene i monteringshallen til Westcon Yard Ølen kan til sammen løfte 160 tonn med 20 m krokhøyde. (Foto: Øyvind Sætre)
Prefab stål i fbm med industri og fabrikasjon Westcon Yard Ølen
Prefabrikasjon stål i forbindelse med industri og fabrikasjon ved Westcon Yard Ølen.
(Foto: Øyvind Sætre)

Miljøstasjon

Miljøstasjonen er Westcons største miljøsatsing noen sinne. Det 3600 m2 store nybygget inneholder tre haller for:

  • Maling
  • Vedlikehold
  • Avfallshåndtering
  • Sortering av spesialavfall

Miljøstasjonen varmes opp av resirkulert varme, og det er 100 prosent kontroll på utslipp til luft og grunn når det gjelder miljøfarlig avfall. Dette er også positivt for kundenes miljøregnskap.

Lagersystem

Lagersystem i flerbrukshallen til Westcon Yard har effektivisert logistikken og driften av lageret der hundretusenvis av komponenter lagres og håndteres.  

Kontakt

Kontakter Industri og fabrikasjon