Rørbøying

Westcon tilby sertifisert prefabrikasjon av rør spools basert på kaldbøying.

Store investeringer i unik full-elektrisk bøyeteknologi gjør det mulig å benytte kaldbøy som en del av sertifisert prefabrikasjon. Den unike bøyeteknologien er dimensjonert for område ¾” – 10” (Max OD = 273mm) Bøyeradius lik 1,5 x diamater eller større. For rørdimensjoner mindre enn ¾” og større enn 10” pre-fabrikeres spools på tradisjonell måte.

I tillegg til automatisert beregning av bruttomål, automatisk kappefunksjon og sertifisert kaldbøy inkluderer den komplette pre-fabrikasjonslinjen sertifisert montering/sveising, sertifisert overflatebehandling (rengjøring, blåsing, maling) og sertifisert trykktesting. Sertifikatomfang bestemmes av kundebehov.

Store kundefordeler

Økt kvalitet
Vår unike bøyeteknologi er fullelektrisk. Alle krefter i bøyeprosessen detaljstyres, lagres og kan repeteres. Fullautomatisert bruttoberegning og automatisert kappefunksjon gir ekstrem nøyaktighet i ferdig produkt. Operasjoner kan repeteres for identiske sluttprodukter.

Redusert kostnad
Redusert produksjonstid og mindre sveising gir økt nøyaktighet i sluttprodukt, og fører til mindre tilpasningskostnader.

Redusert risiko
Redusert antall sveiser – færre korrosjonspunkt – redusert kavitasjonsfare.

Forenklet dokumentasjon
Overordnet sertifisering for den totale pre-fabrikasjonen forenkler dokumentasjonsomfanget sin prosess.

Responstid
Eget rørlager gir oss omgående tilgang på de fleste materialkvaliteter og dimensjoner. Effektiv omstilling av verktøy muliggjør omgående respons ved akutte behov.

Fleksibilitet produksjonsunderlag / in-put
Grensesnittet mot produksjonsunderlag er svært fleksibelt. Systemet kan håndtere både manuell og elektronisk brukergrensesnitt.

Brosjyre

Last ned brosjyren

Kontakt

Kontakter Rørbøying
No widows