Skipsbygging

Vi leverer innovative og optimale løsninger for å imøtekomme kravene og utfordringene til våre skip- og riggeiere. Vi utvikler avanserte konstruksjoner med innovativt og fleksibelt design i tråd med dagens teknologiske standarder.

Westcon leverer alt i prosessen, fra skisser og ideer til ferdig levert oppdrag. Alle tjenestene våre er utført av høyt utdannede og kvalifiserte arbeidere. Vår kunder er alltid i gode hender.

Vi tilbyr:

  • Offshore, ferje og fiskefartøy
  • El-design
  • Automasjonssystem (i samarbeid med underleverandører)
  • Design og prosjektering
  • Batteriløsning (i samarbeid med underleverandører)
  • Hydrogen

De fire verftene våre Karmsund, Ølen, Florø og Helgeland gjør Westcon til Norges største leverandør av tjenester innen skipsreparasjon og skipsbygging. Den geografiske spredningen gjør at vi aldri er langt unna. Vi har anlegg og fasiliteter til ulike behov, og vi er kjent for å kaste oss rundt om det dukker opp hasteoppdrag.


Kontakt

Kontakter Skipsbygging
No widows