HMS

Westcon Group setter sikkerhet i høysete - det vil si at ingen operasjon går foran sikkerhet.

Selskapet jobber aktivt for å forhindre enhver form for ulykke, helseskade, utslipp til miljøet eller skade på eget eller andres utstyr. Westcons kvalitetssikringssystem er basert på kravene i NS-EN 9001:2008. Systemet definerer og dokumenterer selskapets strategi, mål og ansvar med hensyn til kvalitet.

WE Care

Westcon har etablert en filosofi "WE Care" for alt KS og HMS arbeid i bedriften. Dette er en viktig del av vår hverdag. "WE Care" står for C - Commitment, A - Attitude, R - Risk evalutation, E - Efficiency.

 1. Commitment –
  Forpliktelse til arbeidet - utfør arbeidet på en best mulig måte.
  Forpliktelse til kollegaer - vær høflig, ha respekt og ha et positivt og sikkert   arbeidsmiljø.
  Forpliktelse til kunden - fullfør kravene i kontrakten.
  Forpliktelse til underleverandører og innleide - at de jobber iht. Westcon sin We Care-filosofi og HMS-system generelt.
 2. Attitude –
  Holdning. Vi skal være proaktive - jobbe sikkert, gi tilbakemeldinger og bruke rapporteringsssystemet, holde god orden og ryddighet på arbeidsplassen.
 3. Risk evaluation –
  Planlegg arbeidet.
  Hver arbeidsoppgave skal bli risikovurdert.
  Bruk 4-punktsjekken aktivt.
  Utfør alle avtalte sikkerhetstiltak.
  Om nødvendig: stopp arbeidet og risikovurder jobben på nytt.
 4. Efficiency –
  Bruk tydelig kommunikasjon.
  Korrekt kompetanse/kvalifikasjoner.
  Korrekt bemanning.
  Bruk korrekt utstyr.
  Vær nøyaktig og vær klar over dine ansvarsområde.

Etikk og verdier

Retningslinjene innebærer blant annet at Westcon skal vise respekt for alle individer, og arbeide aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av likeverd og mangfold. Westcon aksepterer ingen former for diskriminering av sine ansatte eller andre som er involvert i Westcons aktiviteter.

Videre stiller de etiske retningslinjene krav til de ansattes redelighet og integritet knyttet til alle forhold som har med bedriften å gjøre.

Westcon Group har følgende verdier til grunn for sin virksomhet:

 1. Entusiastisk
 2. Nyskapende
 3. Redelig
 4. Langsiktig
 5. Samfunnsbevisst

ISPS – Informasjonsskjema for ankomst

ISPS terminal

Westcon er en sertifisert ISPS havn. Det er etablert sikringstiltak som er spesifisert i ISPS koden. Dette innebærer at Westcon må praktisere en streng adgangskontroll, og at last og forsyninger som skal inn på området og ombord i ISPS sertifiserte skip og rigger må være kontrollert. Alle personer som skal inn på verftsområdet og om bord på et skip eller en rigg må ha et gyldig Westcon ID-Kort. Kjøretøy som skal inn må ha en kjøreseddel. ISPS ankomstinformasjon kan lastes ned under vedlegg nederst på siden.

ISPS havn informasjon

Westcon Yards AS (Ølensvåg)
ISPS 24 timers kontakt: +47 53 77 56 60
Email: vakt@westcon.no
PFSO kontakt: +47 916 83 838

Westcon Yards avd. Karmsund
ISPS 24 timers kontakt: +47 53 77 56 60
Email: vakt@westcon.no
PFSO kontakt: +47 995 62 066

Rapportering i SafeSeaNet

Alle fartøyer må registrere obligatorisk ankomst- og avreiseinformasjon i SafeSeaNet Norway. Denne informasjonen blir videresendt til de enkelte norske myndigheter og havner i samsvar med nasjonale forskrifter. SafeSeaNet Norway overholder EU-direktiver 2002/59 og 2010/65.

Filvedlegg

Ikon
INFORMATION TO SHIPS Westcon Yards AS Ølensvåg
Ikon
ISPS Certificate Westcon Yards AS Ølensvåg
Ikon
INFORMATION TO SHIPS Westcon Karmsund
Ikon
ISPS Certificate Westcon Karmsund