hms i
westcon

Westcon Group
HMS

HMS

Westcon Group setter sikkerhet i høysete - det vil si at ingen operasjon går foran sikkerhet.

Selskapet jobber aktivt for å forhindre enhver form for ulykke, helseskade, utslipp til miljøet eller skade på eget eller andres utstyr. Westcons kvalitetssikringssystem er basert på kravene i NS-EN 9001:2015. Systemet definerer og dokumenterer selskapets strategi, mål og ansvar med hensyn til kvalitet.

WE Care

Westcon har etablert en filosofi "WE Care" for alt KS og HMS arbeid i bedriften. Dette er en viktig del av vår hverdag.
"WE Care" står for C - Commitment, A - Attitude, R - Risk evalutation, E - Efficiency.

 1. Commitment –
  Forpliktelse til arbeidet - utfør arbeidet på en best mulig måte.
  Forpliktelse til kollegaer - vær høflig, ha respekt og ha et positivt og sikkert   arbeidsmiljø.
  Forpliktelse til kunden - fullfør kravene i kontrakten.
  Forpliktelse til underleverandører og innleide - at de jobber iht. Westcon sin We Care-filosofi og HMS-system generelt.
 2. Attitude –
  Holdning. Vi skal være proaktive - jobbe sikkert, gi tilbakemeldinger og bruke rapporteringsssystemet, holde god orden og ryddighet på arbeidsplassen.
 3. Risk evaluation –
  Planlegg arbeidet.
  Hver arbeidsoppgave skal bli risikovurdert.
  Bruk 4-punktsjekken aktivt.
  Utfør alle avtalte sikkerhetstiltak.
  Om nødvendig: stopp arbeidet og risikovurder jobben på nytt.
 4. Efficiency –
  Bruk tydelig kommunikasjon.
  Korrekt kompetanse/kvalifikasjoner.
  Korrekt bemanning.
  Bruk korrekt utstyr.
  Vær nøyaktig og vær klar over dine ansvarsområde.

Etikk og verdier

Retningslinjene innebærer blant annet at Westcon skal vise respekt for alle individer, og arbeide aktivt for å sørge for et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av likeverd og mangfold. Westcon aksepterer ingen former for diskriminering av sine ansatte eller andre som er involvert i Westcons aktiviteter.

Videre stiller de etiske retningslinjene krav til de ansattes redelighet og integritet knyttet til alle forhold som har med bedriften å gjøre.

Westcon Group har følgende verdier til grunn for sin virksomhet:

 1. Entusiastisk
 2. Nyskapende
 3. Redelig
 4. Langsiktig
 5. Samfunnsbevisst
No widows