Bølger slår inn mot land

Samfunnsansvar
i westcon

Westcon Group
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) er en integrert del av Westcon sin kultur. Vårt mål er alltid å oppfylle våre forpliktelser overfor samfunnet, våre kunder, leverandører og ansatte.

Vi skal drive vårt selskap i samsvar med gjeldende lover og regler samt god forretningsskikk. Vi skal vise respekt for mennesker, ansatte og deres rettigheter, og etablere gode prosedyrer og standarder innen vårt HMS-arbeid. Westcon støtter og anerkjenner de grunnleggende prinsippene for menneske- og arbeidsrettigheter som er beskrevet i "Verdenserklæringen for menneskerettigheter" og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter.

Vår virksomhet støtter de internasjonale standardene for:

  • Samfunnsansvar
  • Menneskerettigheter og arbeidsstandarder
  • Helse og sikkerhet
  • Miljø og bærekraft
  • Lokal utvikling
  • Antikorrupsjon

Westcon har grunnleggende respekt for alle individer og tolererer ingen diskrimineringbasert på kjønn, opprinnelse, etnisitet, seksuell forkjærlighet, religion, funksjonshemming, alder eller politiske synspunkter.

Åpenhetsloven

Westcon er forpliktet til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden vår, inkludert alle våre leverandører og forretningspartnere.

Alle våre leverandører gjennomgås via vårt «Supplier Management System». Dette inkluderer vurdering av leverandørers arbeid med, og retningslinjer for sosiale rettigheter. Videre forplikter våre leverandører seg til å følge våre «Etiske retningslinjer for leverandører». De tar for seg menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å identifisere og vurdere enhver potensiell negativ innvirkning på slike rettigheter fra leverandørkjeden vår, og for å implementere passende tiltak for å redusere slike negative påvirkninger.

Etiskeretningslinjer for leverandører

Vår standard for forretningsetikk, integritet og åpenhet er ytterligere beskrevet i Westcons Etiske retningslinjer for leverandører.

No widows