Skipsbygging

Vi leverer innovative og optimale løsninger for å imøtekomme kravene og utfordringene til våre skip- og riggeiere. Vi utvikler avanserte konstruksjoner med innovativt og fleksibelt design i tråd med dagens teknologiske standarder.

Westcon leverer alt i prosessen, fra skisser og ideer til ferdig levert oppdrag. Alle tjenestene våre er utført av høyt utdannede og kvalifiserte arbeidere. Vår kunder er alltid i gode hender.

‍Vi tilbyr:

  • Offshore, ferje og fiskefartøy
  • El-design
  • Automasjonssystem (i samarbeid med underleverandører)
  • Design og prosjektering
  • Batteriløsning (i samarbeid med underleverandører)
  • Hydrogen

De fire verftene våre Karmsund, Ølen, Florø og Helgeland gjør Westcon til Norges største leverandør av tjenester innen skipsreparasjon og skipsbygging. Den geografiske spredningen gjør at vi aldri er langt unna. Vi har anlegg og fasiliteter til ulike behov, og vi er kjent for å kaste oss rundt om det dukker opp hasteoppdrag.

Tilbake til alle tjenester

Kontakt

Portrett av Øystein Matre
Øystein Matre
Administrerende direktør
+47 53 77 50 03
+47 905 63 721
Send epost
Portrett av Bjørnar Tveit
Bjørnar Tveit
Daglig leder
+47 474 68 105
+47 474 68 105
Send epost
Bilde av rigg
Westcon Design Polen
Ingeniøravdeling
+48 918 149 555
Send epost

Andre tjenester

No widows