Bølger slår inn mot strand

Varslingspolicy

Westcon Group
Varsligspolicy

Varslingspolicy

Westcon strekker seg etter å opprettholde en åpen forretningskultur, med høye etiske standarder. Vi verdsetter sikkerhet og respekt for alle som påvirkes av selskapet vårt. Du spiller en viktig rolle for at vi skal oppnå suksess.

Varsling gir mulighet til å rapportere mistanker om uredelighet, alt som ikke er i tråd med våre verdier, etiske retningslinjer, prosedyrer, retningslinjer, lover og forskrifter. Varslingsprosessen er et system for tidlig varsling som reduserer risiko. 

Hvordan rapporterer du?

Medarbeidere i Westcon rapporterer vanligvis saker åpent til sin avdelingsleder, verneombud eller ved å bruke QHSE-rapporteringssystemet. Vi oppfordrer til et miljø som tillater diskusjon og rapportering av uregelmessigheter eller forseelser åpent. Dersom det ikke er mulig å rapportere situasjonen åpent til linjeorganisasjonen, eller hvis en varsling ignoreres, kan Westcon varslingsprosess benyttes. 

Varslingsprosess

Varsling skjer ved bruk av e-postadressen whistleblowing@westcon.no. Denne e-posten mottas av daglig leder (CEO) i Westcon Group. CEO er den eneste personen som har tilgang til denne e-postkontoen. CEO kan også kontaktes på andre måter dersom varsleren foretrekker det (f.eks. ved å sende anonymt brev med posten til "Westcon Group AS, Jektevikvegen 45, 5582 Ølensvåg, Att: Daglig leder") 

Prinsipper for varsling

Personer som rapporterer uregelmessigheter eller forseelser vil få sin identitet beskyttet gjennom hele prosessen og deretter. Alle varsler vil bli behandlet rettferdig og korrekt. Westcon vil undersøke alle faktiske eller mistenkte brudd, og brudd relatert til våre etiske retningslinjer, korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og andre overholdelseshendelser eller andre typer uetiske eller ulovlige handlinger. Den som varsler vil få informasjon om granskingen i den grad det er bedt om det, og anses hensiktsmessig. 

Konfidensialitet

Rapporter gjort i henhold til denne policyen vil bli behandlet konfidensielt. Kun personer som deltar i etterforskningen vil bli informert om varselet. Ved en videre etterforskning kan det imidlertid bli klart for annet personell hvem varsleren er. Hvis det er sannsynlig at identiteten blir kjent, vil varsleren bli varslet først. 

Westcon – ledelsens forpliktelse

Ledelsen i Westcon erkjenner at varsling er positivt for selskapet. Det hjelper etterlevelse, reduserer feil, og kan forhindre at skadelige hendelser oppstår. Vi vil beskytte vårt personells rett til å varsle.

Gå tilbake til Samfunnsansvar

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.
No widows