Grønne og innovative løsninger

Westcon Group har et sterkt fokus på innovative og grønne løsninger, og vi ønsker å drive fram gode bransjeløsninger og legge grunnlaget for vekst og fremdrift i konsernet. Med god bransjekunnskap, operasjonell forståelse og nærhet til markedet er Westcon en del av fremtidens løsninger innen offshore, energi og maritim industri.

Landstrømsløsninger

landstraumscontainer
Landstrømscontainer og skipet Normand Progress

Westcon Power and Automation (WPA) avdeling Husøy har utviklet egne landstrømløsninger, og har levert landstrømcontainerne til Westcons egne landstrømsprosjekt. Strømanleggene kan levere 400/440/690 Volt ved 50/60 Hertz og forsyne opptil tre rigger eller flere mindre skip.

Landstrøm ved Westcons verft er et av våre viktige tiltak for å redusere globale utslipp, lokal forurensning og støy, samt bedre luftkvaliteten. Rigger og skip kan ta i bruk landstrøm under landligge ved våre verft som genererer færre driftstimer på egne generatorer som reduserer kostnader forbundet med vedlikehold og drivstoff.
Globalt betyr det en betydelig reduksjon av klimagasser som CO2 og NOX og vil være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

Inspectio

Inspection offshore
Inspektøren utfører ex–inspeksjonen med Inspectio på nettbrettet. Jobben blir deretter lastet inn til Inspectio portal, og dokumentasjonen er klar til rapportering. Foto: Torodd F. Otterstad

Inspectio er Westcons eget system utviklet av Westcon Power and Automation (WPA). Det er et verktøy for å gjennomføre Ex-vedlikehold hvor løsningen er så enkel at kunden selv kan foreta inspeksjoner.

Med 20 års erfaring som leverandør innen elektrotjenester til riggeiere, utviklet WPA løsninger der elektrikeren som gjør vedlikeholdsarbeid ute i feltet kobles sammen med vedlikeholdssystem som SAP eller IFS. Dette sikrer dokumentasjon etter inspeksjon og 30-40 prosent bedre effektivitet enn tidligere løsninger.

Les mer om Inspectio.

e-SEAMatic®

e-sea matic er WPAs egen automasjonsplattform

e-SEAMatic® er Westcon Power and Automations (WPAs) egen automasjonsplattform. e-SEAMatic® integreres sømløst med andre system, og kan konfigureres til å møte kundens spesifikke behov slik at en sikrer flytende overganger. Systemet kontrollerer og overvåker operasjonelle system, og kan brukes innen energi, marine og land-baserte industrier.

e-SEA®

e-SEA® er en tilpasning av e-SEAMatic®-plattformen. Systemet er tilrettelagt og skreddersydd for mindre systemer som krever mindre prosjektløsninger og gir kunden et valg mellom tekniske løsninger og komponenterer.

Noen av våre største produkter innen e-SEA® er:

 • Slamkontrollsystemer
 • Systemer for alarmovervåking
 • Lastkontrollsystemer
 • Tanklyd-systemer
 • Vinsjkontrollsystemer
 • Fremdriftskontrollsystemer
 • Thruster-kontrollsystem
 • Strømstyringssystemer
 • Gassdeteksjonssystemer e-SEA®
 • Energikontroll

Batteriløsninger

batteriløsninger for marine- og offshoremarkeder

Westcon Power and Automation (WPA) leverer batterisystem for marine- og offshoremarkeder, men også som en del av en ombygging. Batteriene er Li-ion av beste kvalitet, og blir skreddersydd for hvert prosjekt. Batteriløsningene tilpasses prosjektene ved å studere fartøyets drivstoff-forbruk og scenarioer nøye.
Strømforsyningen mellom batteriene og fartøyet gjennomføres via «Active front end», IGBT-kontrollert DC/AC eller DC/DC konverterer.

Vanlige applikasjoner:

 • Hybride fremdriftssystemer
 • Reserveløsning strøm
 • Peak-Shave
 • Elektriske fremdriftssystemer

Fordeler:

 • Reduserer driftsutgiftene med lavere drivstofforbruk
 • Færre spinnende reservegeneratorsett
 • Reduserte vedlikeholdskostnader
 • Reduserer utslipp: PM, CO, NOx, CO2
 • Raskere dynamisk respons
 • Økt redundans

Prosjekter og satsinger

InApril

Westcon har siden 2015 deltatt i utviklingen av neste generasjons bunnseismikknoder. Det norske selskapet InApril har drevet utviklingen av seismikknoder hvor det er lagt særlig vekt på databehandling og operasjonell logistikk. Med disse løsningene er sjøbunnsseismikk tatt et steg lenger og kan gi store besparelser for seismikkselskaper verden over. Westcon Power &Automation har bidratt med systemutviklingen med sine løsninger innen programvaren Inspectio. Westcon eier rundt 18% av selskapet InApril.

West Group - ContinuousMotion Rig (CMR)

West Group har siden 2010 utviklet en teknologi som gjør det mulig å bore kontinuerlig uten å måtte stoppe for å skjøte rørlengder. Konseptet kalles Continuous Motion Rig (CMR) og kan også bidra til å minske risiko ved boring da det ikke trengs arbeidere i den automatiserte prosessen. Dette kan kutte nær halvparten av borekostnadene og endre måten det bores etter olje på. Konseptet har støtte fra Norges Forskningsråd, Demo 2000, Equinor, Shell og Conoco Phillips. I 2019 gikk Westcon inn i selskapet og eier nå ca 10%.

Norse Oiltools

Det norske selskapet Norse Oiltools utvikler utstyr for å samle opp stålspon under boreoperasjoner. Løsningen fungerer også ved sideboreoperasjoner og sparer operatørene og plattformene for etterrensing og opprydding etter boreoperasjoner. Løsningen er utviklet i samarbeid med Equinor, Iris, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Westcon gikk inn på eiersiden i 2019 og eier nå 34%.

Les mer om Norse Oiltools her.