Atløys venner vedlikeholder den over 90 år gamle båten

Tilbake

Publisert
22/2/2023

Atløys Venner en gruppe med lokale pensjonister, mange som tidligere var ansatt i Westcon.


Dugnadsgjengen drifter og vedlikeholder fartøyet, M/S Atløy, som er over 90 år gammelt, hver vinter. Fartøyet har sin faste plass i hallen på Florø, hvor dugnadsgjengen utfører årlig vedlikehold med assistanse fra verftet når nødvendig.


Det er Kystmuseet og Riksantikvaren som har det faglige ansvaret for restaureringen, og støtter arbeidet økonomisk.

- Så lenge vi har plass på verftet, så synes jeg dette er en grei ordning, og «sjefen» for arbeidslaget Leif Kvalvik, og arbeidsgjengen er trivelige karer å samarbeide med, uttaler Terje Totland, Head of Ship Repair & Service hos Westcon Yard FlorøNo widows