Prosafe er dømt til å betale 465 millioner kroner til Westcon, sier dommen fra Gulating.

Prosafe dømt til å betale Westcon ca. 465 millioner kroner

Westcon Yards/Prosafe
Publisert
30/8/2021

Dommen fra Gulating lagmannsrett, hvor Prosafe ble dømt til å betale Westcon cirka 465 millioner kroner, blir stående.

– Vi er veldig glade for at en lang prosess nå er over, og at vi fikk medhold i saken. Det er gledelig at det ikke blir sett på som nyttig å verken sende den til høyesterett, eller tilbake til lagmannsretten, sier Øystein Matre, administrerende direktør i Westcon Yards.

Det var i vår at Gulating lagmansrett avsa dom i ankesaken mellom Prosafe og Westcon. Saken gjaldt tvist om sluttoppgjør etter ombygging av Safe Scandinavia fra boligrigg til støttefartøy for boreoperasjoner. Westcon fikk da fullt medhold i sitt krav om vederlag for utførte arbeider, og Prosafe ble dømt til å betale 420 millioner kroner inkludert renter, tillegg til sakskostnader på 45 millioner kroner.

– Det er alltid tøft å gå gjennom en så stor sak, så vi er glade vi kan sette punktum nå, avslutter Matre.

8. mars 2018 dømte Stavanger tingrett at Westcon skulle betale Prosafe 344 millioner kroner etter kostnadsøkning på ombyggingen av Safe Scandinavia. Gulating lagmannsrett kom til en motsatt og enstemmig konklusjon om at Prosafe må betale Westcon 302 millioner, pluss renter på 100 millioner og omkostninger. Dermed må Prosafe betale ca. 465 millioner kroner til verftet.

-Lagmannsretten kom enstemmig til at det ikke var grunnlag for å sette ned vederlagskravet på grunn av uforsvarlig planlegging, ledelse eller utføring av arbeidet fra verftet selv eller noen det svarte for. Kostnadsveksten skyldtes forhold byggherren måtte bære risikoen for, blant annet tilgjengelig byggetid, betydelig volumvekst og forsinket prosjektering. Etter konkret avtaletolking ble det også lagt til grunn at vederlaget var beregnet korrekt, slik at verftet hadde krav på å få betalt i tråd med sluttfakturaen, heter det i en melding fra domstolen. Prosafe (byggherren), får dermed ikke medhold i at det var Westcon sin skyld at prosjektet fitt en sluttregning på 2,1 milliarder kroner.

-Byggherrens erstatningskrav ble ikke tatt til følge, idet verftet som følge av endrings- og tilleggsarbeider hadde krav på forlenget byggetid som oversteg faktisk forsinkelse. Byggherrens subsidiære anførsel om at verftet skulle ha mistet retten til vederlag som oversteg estimatet, fordi det bevisst var satt for lavt, ble heller ikke tatt til følge. Det skriver Gulating.

Sak hentet fra Medvind24: https://medvind24.no/bygg-og-industri/avviste-prosafe-anken

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.
No widows