Westcon Løfteteknikk etablerer nytt kompetansesenter i Haugesund

Westcon Løfteteknikk
Publisert
19/10/2021

Westcon Løfteteknikk bygger opp kurs- og kompetansesenter på Hasseløy i Haugesund, med plass til rundt 500 elever.

Satsingen er et resultat av selskapets fokus på fornybar energi, som nylig manifesterte seg gjennom en kontrakt med Statkraft om sakkyndig kontroll av nærmere 200 vindturbiner langs norskekysten.

Administrerende direktør i WCL, Karl Johan Jentoft, forteller at det nye anlegget blir viktig for kompetanseutviklingen for arbeid på vindmøller, med sertifisert GWO Training (Global Wind Organization).

- Anlegget vil være spesielt gunstig for opplæring innen GWO og vil bli det eneste anlegget på Haugalandet som tilbyr denne type sertifisert opplæring – rett i nærheten av der mye av utviklingen innen offshore vind vil finne sted.

Store muligheter i Norge

I en mulighetsstudie utført av Menon i 2019, ble det beregnet et verdiskapingspotensial i havvind på 117 milliarder kroner og en potensiell sysselsettingseffekt på 128 400 årsverk i Norge over en periode på 30 år. Videre forteller de at dette forutsetter en målrettet innsats fra norske bedrifter, særlig innen maritime næringer, for å komme inn på et globalt marked. En stor nasjonal satsing representerer store næringsmuligheter for leverandørindustrien til petroleumsnæringen.

Kompetanse

- Vår erfaring og kompetanse egner seg godt til denne type arbeid og det bekrefter at vår målrettede strategi og satsning på nye områder er riktig og gir resultater, sier Jentoft.

- Vi har siden 1998 vært en betydelig aktør og totalleverandør av sakkyndig kontroll, tilkomstteknikk, opplæring og løfteutstyr til norsk maritim og offshore industri. Det vil vi fortsette å være, og vi satser stort på dette området. Samtidig ser vi at vår geografiske plassering gir god og rask tilgang til nye vindparker, for effektiv utvikling og igangkjøring, og vi har den spesialkompetansen, erfaringen og det nettverket som trengs for å bidra til videreutviklingen av norsk energisektor, slår han fast.

Kursbehov

Westcon Løfteteknikk driver i dag kursvirksomhet for egne ansatte og kunder hovedsakelig myntet på offshoreindustrien. Samtidig skaper kravene til kursing av personell som skal jobbe med vindkraft til havs og på land et stort behov for økt kapasitet. På Hasseløy bygges det derfor opp et kurs- og kompetansesenter som i følge Jentoft vil kunne kurse rundt 500 personer i løpet av ett år. 

- Vi vil sikre oss en posisjon på dette området som også vil gi betydelig ringvirkninger til lokale leverandører, sier Jentoft.

Jentoft estimerer åpning og igangkjøring av kompetansesenteret i løpet av november 2021.

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.
No widows