Helge Jørgensen

Westcon med solid omsetningsvekst i et fortsatt urolig marked

Publisert
7/7/2020

Til tross for en inntektsvekst på 31 prosent til 2,56 milliarder kroner i 2019, er finansdirektør Helge Jørgensen i Westcon Group klar på at markedet fortsatt ikke er friskmeldt.

Westcon Group leverte et samlet driftsresultat i 2019 på 80 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner i 2018. Det er likevel et stykke bak resultatet fra perioden rundt 2011-2013 da konsernet hadde et driftsresultat på flere hundre millioner kroner.

- Selv om inntektene og resultat ble bedret sammenlignet med 2018, var også 2019 et krevende år med lave marginer for flere av selskapene i konsernet. Likevel viser vi at selskapene er godt posisjonert i sine markeder. Særlig godt fornøyd er vi med at vi fortsetter å levere lønnsom vekst innenfor det grønne skifte med våre løsninger for elektrifisering innen maritim sektor, sier Helge Jørgensen, finansdirektør i Westcon Group.

Jørgensen vurderer fremtidsmulighetene innenfor oljesektoren som utfordrende med lav oljepris og Covid-19.

- Vi opplever at prosjekter er blitt utsatt og oljeprisen gjør at vi venter lavere investeringsaktivitet. Samtidig ser vi positive markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder. Dette har gitt viktige og vil gi nye nybyggings- og ombyggingsoppdrag fra flere markedssegmenter framover. Samtidig jobbes det med nye muligheter innen andre markedsområder som kan styrke konsernets samlede aktivitetsnivå fremover, sier han.

Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet. Konsernet sysselsatte 864 personer i 2019.

- Vi investerte i å beholde så mye kompetanse som mulig i de krevende nedgangstidene for 2-3 år siden og det ser vi resultater av nå, sier Jørgensen.

Han trekker frem tre selskaper som særlig bidro til det positive driftsresultatet i 2018:

  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntektene økte fra 346 til 655 millioner kroner og årsresultatet gikk fra 12,5 millioner kroner i 2018 til 33,2 millioner i 2019.
  • Westcon Yards: Driftsinntektene økte fra 1,03 milliarder til 1,5 milliarder kroner og årsresultatet gikk fra et underskudd på -50,7 millioner kroner i 2018 til 33,5 millioner i pluss i 2019.
  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntektene økte fra 191 til 261 millioner kroner og årsresultatet gikk fra 8 millioner kroner i 2018 til 13,4 millioner kroner i 2019.

- Bidraget fra disse tre selskapene gjør at konsernet går med overskudd i 2019: Verftsvirksomheten i Yards, som er fordelt på flere forretningsområder og lokasjon, har tjent bra med penger. Når det gjelder elektro- og automasjonsdelen WPA, ser vi fortsatt et sterkt voksende marked for landstrømsanlegg og hel- eller delelektriske systemer for skip. WPA har en solid ordrereserve på 700 millioner kroner. I tillegg har markedet for Westcon Løfteteknikk tatt seg opp gjennom hele 2019, sier Jørgensen.

Westcon Yards har en rettstvist gående med Prosafe Rigs, knyttet til konvertering av boreriggen «Safe Scandinavia». I Stavanger tingrett ble Westcon i mars 2018 dømt til å betale Prosafe 412 millioner kroner. Dommen er anket og ankesaken kommer opp til behandling til høsten.

- Vi og våre juridiske rådgivere mener at dommen i tingretten er feil. Vi ser frem til å få saken behandlet i lagmannsretten, sier Jørgensen.

For mer informasjon:

Helge Jørgensen, finansdirektør i Westcon Group: +47 932 37 464

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapsler på denne enheten. Cookies blir brukt til å utbedre side navigering, og samle brukerstatistikk for nettsiden for å forbedre innhold og brukeropplevelse. Du kan selv administrere hva du samtykker til ved å klikke på Preferanser. Les vår Personvernerklæring for mer informasjon.
No widows